Download TerraGenesis – Space Settlers Mod Hack APK 5.12 (Unlimited Money) Cho Android

Download TerraGenesis – Space Settlers Mod Hack APK 5.12 (Unlimited Money) Cho Android

🔀 Version: 5.12 📁 Mô Phỏng By Tilting Point
🕒 2020-03-12

TerraGenesis - Space Settlers Mod Hack

Name TerraGenesis - Space Settlers Mod Hack
Package ID com.alexanderwinn.TerraGenesis
Version 5.12
MOD Features Unlimited Money
Size 148.6 MB
Requires Android 6.0+
Rating 4.5( 188085 )
Category Mô Phỏng
Publisher Tilting Point

TerraGenesis – Space Settlers MOD là game mô phỏng vũ trụ và những hành tinh trong giải ngân hà phát hành bởi Tilting Point. Trong đó, tham gia game người chơi sẽ hóa thân thành những nhà khoa học, áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại để tìm một hành tinh tương tự như trái đất hoặc tạo ra trái đất để tìm kiếm sự sống trong tương lai. TerraGenesis – Space Settlers Hack nhiệm vụ của bạn là khám phá những giải địa chất, tài nguyên thiên nhiên, bầu không khí và nhiều thứ khác giúp cho con người có thể sinh tồn và sống ở đó. Trong game bạn cần tìm kiếm nguồn nước, khí oxi, những thứ thiết yếu khác giống như trái đất của chúng ta. Tất cả mọi thứ diễn ra trong game đều được lấy nội dung thông tin từ NASA, vì thế mọi thứ vô cùng thực tế. Ngoài ra là một gameplay thì đây còn là một tựa game cho bạn khám phá vũ trụ ngoài kia nữa.

Lưu ý: Tính năng hack Tiền tệ tăng khi chi tiêu!


Same Category With TerraGenesis - Space Settlers Mod Hack

Download Airline Commander Mod Hack APK 1.2.9 (Big Rewards) Cho Android

Airline Commander Hack

Version 1.2.9

Big Rewards
Download Drive and Park Mod Hack APK (Unlimited Money) Cho Android

Drive and Park Hack

Version 1.0.12

Unlimited Money
Download Cooking Town Mod Hack APK (Unlimited Money) Cho Android

Cooking Town Hack

Version 11.9.5017

Unlimited Money
Download City Island 5 Mod Hack APK 2.19.6 (Unlimited Money) Cho Android

City Island 5 Mod Hack

Version 2.19.6

Unlimited Money